Hjem - Lions Hvetbo

Menu

Vi hjælper

Lions Club Hvetbo

ANSØGNING OM DONATION

Gennem klubbens forskellige aktiviteter - herunder ikke mindst ved afholdelse af loppemarkeder - har Lions Hvetbo skaffet nogle midler, som vi ønsker skal komme lokalområdet til gavn.

Derfor opfordres foreninger, klubber, organisationer og andre, der forestår humanitære, almennyttige og velgørende aktiviteter i lokalområdet (tidligere Pandrup Kommune) til at søge tilskud til konkrete projekter, aktiviteter, materialer og lignende. Lions Hvetbo yder som hovedregel ikke tilskud til almindelig drift eller enkeltpersoner.

Ansøgning om donation eller velbegrundet forslag til større jubilæumsdonation, sendes pr. mail til: t25107900 ved gmail prik com

For at komme i betragtning og få behandlet en donationsansøgning, er der følgende minimumskrav til indhold i ansøgningen:
1. Formål med støtte.
2. Omfang af støtte.
3. Modtager af støtte.
4. Navn på ansøger.
5. Mail til svar på støtteansøgning.
6. Kontonummer til overførsel af bevilget støtte.

Svar på ansøgninger kan forventes 2-3 uger efter ansøgningsfrist.


*****************************************************************************************************************
LIONS HVETBO STØTTER MANGE FORSKELLIGE FORMÅL.
Vi donerer løbende støtte til humanitært arbejde lokalt og internationalt. Vi støtter mange forskellige formål - lige fra julekurve og gaver til vanskeligt stillede i tidligere Pandrup kommune og til katastroferamte områder ude i verden.
Hver krone som er tjent doneres videre - ingen midler går til administration. Vi tjener penge via vores populære loppemarked, vores julelotteri samt via en række pengegivende aktiviteter, og vi skal have midlerne kanaliseret ud til de rette og værdigt trængende. Vi finder selv områder for støtte, men baserer også støtten på ansøgninger vi løbende modtager.
Vi modtager gerne ansøgninger om støtte, og vores udvalg vurderer løbende de indkomne ansøgninger - har du kendskab til personer, foreninger eller organisationer, der med vores støtte kan gøre en forskel, så send gerne en ansøgning til os.

******************************************************************************************************************"Fadderskab" i Sri Lanka

Hvordan giver man socialt dårligt stillede unge menneske i den fattige del af verden  mulighed for at få en grunduddannelse - en uddannelse, der kan give dem håb om en bedre fremtid og for at kunne tjene penge til livets underhold.

En måde er at give tilsagn om i 3 år at betale for uddannelsen af 2 unge i SRI Lanka for et beløb af kun 7.000 DKK - for begge personer. Ja, du har læst rigtigt.

I Lions kaldes programmet for et fadderskab.

I klubben har vi nu fået det synlige bevis herfor ved takkebreve sendt direkte fra de 2 unge og den lokale Lions klub. Det bekræfter  at det virkelig nytter. Det er dejligt.

De 2 unge har sendt deres billede og et julekort til os.

Lions Care Vanskeligt stillede unge

Klubben støtter vanskeligt stillede unge med tilskud via de midlerne, der stammer fra overskuddet fra julelotteriet. Der uddeles julepakker, gives tilskud til lejrophold, sygdomsforløb, og meget andet. Der skal ansøges særskilt herom, jfr. vilkårene anført under aktiviteter.
 
Katastrofe- og hjælpefonden
Klubben støtter hvert år fonden med kontante beløb efter behov.  Hvad  pengene går til kan du læse mere om på Katastrofe- og Hjælpefondens hjemmeside

Følg Lions