Hjem - Lions Hvetbo

Menu

Julelotteri

Lions Care julelotteri 


Lions Clubberne i Pandrup (LC Hvetbo og LC Pandrup) afholder hvert år det traditionelle
Lions Care Julelotteri, som nu er blevet en fast tradition. Lodsedlerne er hvert år meget eftertragtede, på grund af de mange og flotte præmier, og fordi der er høj gevinstchance.
Uafhentede gevinster tilfalder Lions Care.                                                         

Overskuddet fra julelotteriet går ubeskåret til støtte til værdigt trængende børn og unge i Pandrup Kommune. Overskuddet fra julelotteriet uddeles  løbende gennem hele året på baggrund af indkomne ansøgninger.
Ansøgninger kan inden 15. september sendes til
"Lions Care"
Postboks 77
9490 Pandrup
Eller e-mail: loneper ved waoomail prik dk
Alle ansøgninger vil blive behandlet fuldt fortroligt. 
Et donationsudvalg bestående af 1  repræsentant for Lions Club Hvetbo, 1 repræsentant fra Lions Club Pandrup samt 2 repræsentanter fra kommunen  tager stilling til de indkomne ansøgninger.
Alle kan komme med indstilling til udvalget.

Følg Lions